Students at the British Library © James Glossop for the British Council

Nëse zgjidhni Mbretërinë e Bashkuar, ju mund të merrni përfitimet më të mira të një studimi ndërkombëtar, duke e ditur që merrni më të mirën e asaj çfarë paguani. Nëse kërkoni ndihmë shtesë, ka shumë mundësi ndihme financiare, duke përfshirë bursat, grantet, anëtarësimet në shoqëri, shpërblimet financiare dhe kreditë studentore.

Mund të gjeni më shumë rreth bursave dhe informacion se si të aplikoni për ato në Study UK: Discover You