About us
About us image

British Council është organizatë ndërkombëtare e Mbretërisë së Bashkuar për marrëdhënie kulturore dhe arsim.

Ne ndërtojmë besim dhe mirëkuptim midis njerëzve nga Mbretëria e Bashkuar dhe vendet e tjera.

Ne e bëjmë këtë duke dhënë një kontribut pozitiv në Mbretërinë e Bashkuar dhe vendet në të cilat punojmë - duke përmirësuar jetën e njerëzve, duke krijuar mundësi, duke krijuar lidhje dhe duke ndërtuar besim.

Ne punojmë në më shumë se 100 vende të botës në fushën e artit dhe kulturës, gjuhës angleze, arsimit, dhe shoqërisë civile.

Çdo vit ne ndërveprojmë me mbi 20 milion njerëz ballë-për-ballë dhe më shumë se 500 milion njerëz nëpërmjet internetit.

Themeluar në 1934, ne jemi një organizatë bamirëse e Mbretërisë së Bashkuar, qeverisur nga Statusi Mbretëror dhe nga institucioni publik i Mbretërisë së Bashkuar.

Ne veprojmë në Kosovë që nga viti 1999. Në Kosovë ne punojmë çdo vit me mijëra studentë, mësues, politikë-bërës, akademikë, hulumtues, njerëz kreativë dhe sipërmarrës.

Puna jonë në Kosovë

Në 14 vjetët e fundit pas përfundimit të konfliktit, Kosova ka arritur progres të dukshëm në themelimin e bazave të shoqërisë demokratike dhe ekonomisë së udhëhequr nga tregu. Pas gati një dekade të administrimit të KB-ve, Kosova u bë e pavaruar në vitin 2008. Shtatori i vitit 2012 ka shënuar fundin e “pavarësisë së mbikëqyrur”. Grupi Ndërkombëtar Drejtues (ISG) i përbërë prej 25 shteteve, i themeluar në vitin 2008 të udhëzojë zhvillimin demokratik, të promovojë qeverisje të mirë, multi etnicitet dhe sundim të ligjit, shpalli planet e veta – me përkrahje të pasuar nga Parlamenti – për të mbyllur Zyrën Civile Ndërkombëtare (ICO), që deri atëherë ishte autoriteti i fundit në lidhje me interpretimin e Propozimit për Marrëveshje Gjithëpërfshirëse (Plani Ahtisaari).

Në përvjetorin e pestë të pavarësisë,u arrit një marrëveshje e ndërmjetësuar nga BE-ja me synim normalizimin e marrëdhënieve Kosovë-Serbi. Marrëveshja konsiderohet të jetë një prej pikave finale në rrugën e vendit drejt stabilizimit politik. Marrëveshja u referua si “marrëveshje historike” nga BE-ja, jo vetëm për marrëdhëniet Kosovë-Serbi, por për të gjithë rajonin e  Ballkanit perëndimor dhe për Bashkimin Evropian. Besohet se marrëveshja do të hapë kapituj të ri për të dyja vendet drejt përafrimit drejt BE-së. Në rastin e Kosovës kjo do të thotë fillimi i Procesit të Stabilizim Asociimit (SAP).