Rreth nesh

Këshilli Britanik është organizatë ndërkombëtare e Mbretërisë së Bashkuar për marrëdhënie kulturore.

Këshilli Britanik krijon mundësi ndërkombëtare për njerëzit nga MB-ja dhe vendet tjera dhe ndërton besim ndërmjet tyre në mbarë botën. Ne e quajmë këtë marrëdhënie kulturore. 

Ne ndërtojmë besim dhe mirëkuptim për MB që të krijojë një botë më të sigurtë dhe më prosperuese. Sa i përket shtrirjes dhe ndikimit, ne jemi organizatë prijëse në marrëdhëniet kulturore. Marrëdhëniet kulturore janë komponentë e marrëdhënieve ndërkombëtare të cilat fokusohen në zhvillimin e lidhjeve njeri-njeri dhe plotëson kontaktet qeveri-njerëz dhe qeveri-qeveri. Ne përdorim anglishten, artin, arsimin dhe shoqërinë – më të mirat asete kulturore të MB-së- për të bashkuar njerëzit dhe për të tërhequr partnerët që të punojnë me MB-në. Këshilli Britanik ka mbi 7,000 anëtarë personeli që punojnë në 191 zyre në 110 vende dhe territore. 

Puna jonë në Kosovë

Në 14 vjetët e fundit pas përfundimit të konfliktit, Kosova ka arritur progres të dukshëm në themelimin e bazave të shoqërisë demokratike dhe ekonomisë së udhëhequr nga tregu. Pas gati një dekade të administrimit të KB-ve, Kosova u bë e pavaruar në vitin 2008. Shtatori i vitit 2012 ka shënuar fundin e “pavarësisë së mbikëqyrur”. Grupi Ndërkombëtar Drejtues (ISG) i përbërë prej 25 shteteve, i themeluar në vitin 2008 të udhëzojë zhvillimin demokratik, të promovojë qeverisje të mirë, multi etnicitet dhe sundim të ligjit, shpalli planet e veta – me përkrahje të pasuar nga Parlamenti – për të mbyllur Zyrën Civile Ndërkombëtare (ICO), që deri atëherë ishte autoriteti i fundit në lidhje me interpretimin e Propozimit për Marrëveshje Gjithëpërfshirëse (Plani Ahtisaari).

Në përvjetorin e pestë të pavarësisë,u arrit një marrëveshje e ndërmjetësuar nga BE-ja me synim normalizimin e marrëdhënieve Kosovë-Serbi. Marrëveshja konsiderohet të jetë një prej pikave finale në rrugën e vendit drejt stabilizimit politik. Marrëveshja u referua si “marrëveshje historike” nga BE-ja, jo vetëm për marrëdhëniet Kosovë-Serbi, por për të gjithë rajonin e  Ballkanit perëndimor dhe për Bashkimin Evropian. Besohet se marrëveshja do të hapë kapituj të ri për të dyja vendet drejt përafrimit drejt BE-së. Në rastin e Kosovës kjo do të thotë fillimi i Procesit të Stabilizim Asociimit (SAP).