Përmes punës sonë në arsim, anglisht dhe art ne bëjmë ndryshimin e vërtetë në jetën e miliona njerëzve në MB dhe në mbarë botën.

Ne bashkëpunojmë me spektër të gjerë të organizatave në Kosovë, duke përdorur në maksimum rrjetet tona globale, ekspertizën dhe besimin për të ju ndihmuar atyre që të arrijnë objektivat e tyre. Kur flitet për partnerët tonë biznesor, ne kuptojmë tërësisht përgjegjësinë e tyre sociale si korporatë dhe strategjitë e tyre të marketingut. Njësoj, ne çmojmë partnerët tonë publik dhe synimet partnerëve të sektorit të tretë për zhvillim, arsim dhe art.

Zbuloni pse duhet të bëheni partner me Këshillin Britanik në Kosovë.

Në këtë seksion