Këshilli Britanik krijon mundësi ndërkombëtare për njerëzit nga MB-ja dhe vendet tjera dhe lidh besim ndërmjet tyre në mbarë botën. Çdo vit ne punojmë me miliona njerëz duke i lidhur ata me Mbretërinë e Bashkuar dhe asetet më atraktive të MB-së. Anglishtja, artet, arsimi dhe mënyra jonë e jetesës dhe organizimi i shoqërisë.  

Në këtë seksion