Teach English
Teach English image

Nëse jeni mësimdhënës i gjuhës angleze apo profesionist i mësimdhënies së gjuhës angleze, Këshilli Britanik ka shumë material falas për të përkrahur punën tuaj. Ju mund të: 

  • Shkarkoni plane mësimi falas dhe material për klasë,
  • të merrni këshilla, artikuj dhe informata lidhur me zhvillimin profesional, konferencat dhe kualifikimet, 
  • Bashkëngjituni në diskutime grupore dhe qasuni në materialin trajnues. 

Gjeni më shumë lidhur me uebsajtin ‘MësimidhëniaAnglisht’.

Në këtë seksion