Na kontaktoni për të mësuar se si Aptis mund të funksionojë për ju
 
Na kontaktoni 

Nëse ju duhet një mjet i besueshëm vlerësimi për gjuhën për organizatën tuaj, Aptis është testi i duhur për ju.

Zhvilluar nga ekspertë të testimit të gjuhës nga British Council, Aptis ka marrë besimin e qeverive dhe organizatave në më shumë se 85 vende për validimin dhe ngritjen e standardeve të gjuhës angleze.

Me Aptis ju mund:

  • të vlerësoni aftësitë e gjuhës angleze të punonjësve, mësimdhënësve dhe nxënësve dhe t’i krahasoni ato me një standard ndërkombëtar (CEFR)
  • të merrni një vlerësim të saktë të individëve që duhet të plotësojnë një kërkesë për një nivel të caktuar të gjuhës angleze
  • të identifikoni nevojat për trajnim lidhur me gjuhën, të punësoni dhe promovoni talentin e duhur 
  • të siguroni gatishmërinë e nxënësve për të studiuar në programe që ofrohen në gjuhën angleze 
  • të siguroni procese të besueshme pranimi dhe largimi
  • të identifikoni pikat e forta dhe të dobëta për të përmirësuar programet e trajnimit dhe për të matur suksesin e tyre.