Professional exams
Professional exams image

Nëse jeni profesionist që kërkoni të zhvilloni prospektet tuaja të karrierës, ne mund të ju ndihmojnë të mbani provime për të avancuar zhvillimin tuaj profesional. 

Për të arritur ndonjë nga kualifikimet e mëposhtme, ju së pari duhet të regjistroheni me organizatën profesionale të cilën keni zgjedhur duke ndjekur procedurat specifike në uebfaqen e organizatës. Provimet zakonisht planifikohen nga organizatat drejtpërdrejt dhe ne shërbejmë si qendra e tyre ekzaminuese në Kosovë. 

Tarifat dhe rregulloret e ekzaminimit 

Ne ngarkojmë me tarifa vendore për të mbuluar kostot e ndërlidhura me administrimin e provimeve dhe dërgimin e skripteve nga korrieri. Këto tarifa paguhen drejtpërdrejt nga institucioni apo kandidatët, varësisht nga kërkesat e institucionit ekzaminues i klientit. 

Tarifat vendore dallojnë varësisht nga bordi testues, kohëzgjatja e provimit, numri i kandidatëve që marrin pjesë në provim dhe në disa raste nga pjesa e tarifave të bordit, kur këto duhet të paguhen për institucionin klient nga Qendra jonë.

Kufizime

Këshilli Britanik dhe bordet ekzaminuese ndërmarrin të gjitha hapat për të ofruar vazhdimësi të shërbimeve. Ndihemi të sigurt se do të kuptoni, që ne nuk mund të mbahemi përgjegjës për ndonjë pengesë që shkaktohen nga rrethanat që nuk janë nën kontrollin tonë. Nëse ekzaminimi apo rezultatet e tij pengohen, anulohen apo vonohen, do të bëhet çdo përpjekje për të rinisur shërbimet normale sa më shpejt që të jetë e mundshme. Detyrimi i Këshillit Britanik do të jetë i kufizuar në kthimin e tarifës së regjistrimit apo ritestimit në një datë tjetër. 

ACCA

Shoqata e Kontabilistëve të Diplomuar e të Certifikuar (ACCA) është trupi më i madh ndërkombëtar i kontabilistëve me rritjen më të shpejtë me 296,000 studentë dhe 115,000 anëtarë në 170 vende. ACCA synon të ofrojë zgjedhjen e parë për kualifikime për njerëzit që e kërkojnë, njerëzit me mundësi dhe ambicie në mbarë botën të cilët kërkojnë karrierë shpërblyese në kontabilitet, financa dhe menaxhment. ACCA punon në arritjen dhe promovimin e standardeve më të larta profesionale, etike dhe të qeverisjes si dhe të avancojë interesat publik. ACCA ofron kualifikimet më të dalluara në fushën e e kontabilitetit dhe financave. Ky program përfshin të gjitha gjërat që nevojitën për ju për të arritur nivelin e ekspertit të lartë si në kontabilitet ashtu edhe në financa. 

CFA

Karta CFA® është emërtim i përsosmërisë profesionale brenda komunitetit global investues. Programi CFA ofron një sfidë arsimore ku ju do të konsolidoni njohuri themelore të parimeve të investimit që është relevante në secilin treg në mbarë botën. Punëdhënësit dhe investitorët e dinë që Karta CFA është standardi përfundimtar për matjen e menaxhimit të portofolios dhe kompetencës dhe integritetit të analizës së investimeve. 

CIMA

Instituti e Certifikuar i Kontabilistëve Menaxhues (CIMA), është trupi i vetëm ndërkombëtar i kontabilitetit me fokus të vetëm në biznes. Është instituti profesional prijës në botë që ofron kualifikim të njohur në kontabilitetin menaxhues, i cili fokusohet në kontabilitet në biznes, si në sektorin privat ashtu edhe në atë publik. CIMA është zëri i më shumë se 155,000 anëtarëve dhe studentëve në 158 vende dhe është përgjegjës për arsimin dhe trajnimin e kontabilistëve menaxhues të cilët punojnë në industri, ekonomi dhe pa profit dhe ka më shumë anëtarë në sektorin publik se cilido trup tjetër në MB. 

CIM

CIM (Instituti i Certifikuar i Marketingut) është trup profesional ndërkombëtar prijës me rreth 50,000 anëtarë në mbarë botën. 

Ju nevojiten më shumë informata?

Lista e mësipërme nuk përfshin të gjitha gjërat. Ne mund të mbajmë provime në emër të cilitdo institucion profesional. 

Për më shumë informata ju lutem na dërgoni postë elektronike, thirrni linjën tonë informative: +381 38 243 292, na gjeni në Facebook.