British Council në Kosovë po kërkon të angazhojë konsulent - menaxher i Granteve. Kandidati i suksesshëm do të menaxhojë zbatimin e granteve për media në nivelin e vendit në përputhje me rregulloret e British Council dhe rregullat përkatëse të donatorëve, dhe raportimin mbi to.

Details

Lokacioni Prishtinë, Kosovë
Kohëzgjatja Kohëzgjatja e konsulencës është deri në Mars 2022..
Afati I fundit E Dielë 08 Dhjetor 2019

Përshkrimi I postit

Ne po kërkojmë të angazhojmë Konsulent - Menaxher i Granteve i cili do të jetë i përfshirë në zbatimin e granteve për media në nivel të vendit.

Disa nga përgjegjësitë kryesore do të përfshijnë:

• Nën mbikëqyrjen e Udhëheqësit të Ekipit dhe Menaxherit të Programit, përpilimin, redaktimin dhe rishikimin e marrëveshjeve të granteve;

• Kryerja e vizitave në vend tek përfituesit e grantit dhe auditimet për të monitoruar përparimin e grantit dhe përputhshmërinë e tij.

• Mirëmbajtja e marrëveshjeve sub-grant dhe dosjet e raportimit, përgatitja e projeksioneve, dokumentacionit, etj.

Si të aplikoni

Për të aplikuar, klikoni në link