British Council kërkon një menaxher ekspert të projektit, i cili do të jetë përgjegjës për menaxhimin e të gjitha aspekteve të implementimit të programit, me mbështetjen e koordinatorit të projektit. Menaxheri i projektit gjithashtu do të bashkëpunojë ngushtë me këshilltarët teknik dhe udhëheqësit e programit në Rusi.

Details

Lokacioni Prishtinë, Kosovë
Kohëzgjatja 5 gusht 2021 – 31 mars 2022
Afati I fundit E Mërkurë 28 Korrik 2021

Përshkrimi I postit

Kërkojmë një profesionist me përvojë i cili do të jetë përgjegjës për menaxhimin e të gjitha aspekteve të implementimit të programit.

Disa nga përgjegjësitë kryesore përfshijnë:

  • të udhëhiqni themelimin e njësisë për menaxhimin e projektit në bashkëpunim me drejtorin e projektit
  • të krijoni dhe mirëmbani një planprogram të brendshëm të projektit me qëllime kryesore dhe azhurnime
  • të siguroni raporte financiare cilësore të donatorëve.

Si të aplikoni

Për të aplikuar, ju lutemi të dërgoni CV-në tuaj në gjuhën angleze te Katarina.Cezek@britishcouncil.rs. Vetëm kandidatët e përzgjedhur do të kontaktohen.