Date
E Enjte 11 March 2021 -
13:00 deri 14:30
Lokacioni
Online event

Ky është i treti nga katër panelet online kushtuar gjinisë dhe ndikimit gjinor të përgjigjeve ndaj COVID-19 në rajonin e Ballkanit Perëndimor. Si mund të ndihmojë feminizmi në kapërcimin e krizës aktuale shëndetësore? Pse është e rëndësishme të mendosh për çështjet gjinore ndërsa përballesh me pasojat e pandemisë? Në çfarë mënyre mund të ndikojnë idetë feministe në rimëkëmbjen nga pandemia COVID19? Këto janë disa nga pyetjet që do të diskutohen gjatë panelit online të Enjten, 11 Mars, ndërmjet orës 13:00-14: 30 h (CET). Në panelin tonë do të jenë tri gra të shquara që vijnë nga formime të ndryshme profesionale. Paneli do të moderohet nga Dr. Elena B. Stavrevska, Zyrtare Kërkimore në Qendrën për Gratë, Paqen dhe Sigurinë në Shkollën e Londrës të Ekonomisë dhe Shkencave Politike.

Folëse:

Xheni Karaj është Drejtore Ekzekutive e Aleancës Kundër Diskriminimit të personave LGBT dhe ka një Diplomë Master në Psikologji, akorduar nga Universiteti i Tiranës. Ajo ka punuar për pesë vjet si Drejtuese e Marrëdhënieve Ndërkombëtare në Autoritetin Kombëtar të Mediave Audio dhe Vizuale (AMA), një institucion publik i pavarur rregullator dhe mbikëqyrës. Ajo ka qenë një aktiviste e palodhur për të drejtat e homoseksualëve dhe drejtuese e lëvizjes LGBT në Shqipëri. Ajo është një nga themeluesit e Aleanca LGBTI dhe Streha LGBTI, streha e parë rezidenciale LGBTI në të gjithë Evropën Lindore. Për disa vite, ajo ka qenë një nga zëdhënëset e vetme në publik për çështjet LGBTI në Shqipëri. Në përvojën e saj të punës, ajo ka fituar shumë njohuri mbi çështjet LGBTI dhe të Drejtat e Njeriut, lobimin dhe avokimin, trajnimin dhe ndërtimin e kapaciteteve për grupe të ndryshme profesionistësh, menaxhimin e projekteve, hartimin dhe zbatimin e programeve specifike për vullnetarët, mbledhjen e fondeve, ndërgjegjësimin e publikut, etj .

Nela Porobić është një aktiviste feministe nga Bosnja dhe Hercegovina. Nela punon me Lidhjen Ndërkombëtare të Grave për Paqen dhe Lirinë (WILPF) ku udhëheq punën e tyre të ekonomisë politike feministe. Fokusi kryesor i punës së saj është formulimi i alternativave feministe ndaj ekonomisë politike kryesore, neoliberale të proceseve të rindërtimit dhe rimëkëmbjes pas konfliktit. Nela gjithashtu koordinon aktivitetet e WILPF në Bosnjë dhe Hercegovinë duke konsoliduar përvojat e konfliktit dhe pas konfliktit të Bosnjës në mënyrë që ato të mund të ndahen përmes rrjeteve feministe të WILPF dhe përmes dialogëve të solidaritetit me gratë në situata të ngjashme. Ajo është bashkëautore e raporteve Koncepti dhe Korniza për Zhvillimin e dëmshpërblimeve të ndjeshme gjinore për viktimat civile të luftës në Bosnjë dhe Hercegovinë dhe Një Perspektivë Feministe mbi Ristrukturimin dhe Riparimin Post-Konfliktit - çështja e Bosnjë dhe Hercegovinës.    

Sanja Nikolin është një adhuruese e Ballkanit Perëndimor dhe një mbështetëse e madhe e inovacionit, sipërmarrjes - dhe më gjerë - qasjeve bashkëpunuese për zgjidhjen e problemeve. E ardhur nga Sërbia, ajo ka mbi 25 vjet përvojë ndërkombëtare në zhvillim, 20 vjet përvojë menaxhimi, 15 vjet përvojë këshilluese dhe 3 vjet përvojë trajnuese. Ajo është një sipërmarrëse në ekonominë e dijes, aktiviste e Platformës së Grave për Zhvillimin e Serbisë dhe mbështetëse aktive e të drejtave të njerëzve me aftësi së kufizuar dhe grupeve të tjera që punojnë drejt barazisë dhe mosdiskriminimit. Znj. Nikolin është një studiuese me përvojë, monitoruese dhe vlerësuese e ndikimit të politikave. Kohët e fundit, ajo drejtoi një analizë gjithëpërfshirëse të ndikimit gjinor të Aleancës Kombëtare të KB për Zhvillimin Ekonomik Lokal të financuar nga Gratë për rezultatet e politikës ekonomike në Sërbi, duke përfshirë rishikimin e masave dhe programeve kombëtare dhe lokale.