Date
E Martë 15 Dhjetor 2020 -
13:00 deri 14:30

Kriza COVID-19 ka evidentuar më shumë pabarazi ekzistuese. Midis tyre, një numër në rritje i studimeve, përfshirë disa që vijnë nga vendet e Ballkanit Perëndimor, kanë detajuar se si pandemia ka ndikuar në jetën e njerëzve në një mënyrë gjinore.

Si kanë qenë burrat dhe gratë në rajon te ndikuar në mënyra të ndryshme nga pandemia dhe si e kanë menaxhuar atë? Cilat pabarazi gjinore ka zbuluar kriza aktuale në vendet e ndryshme të rajonit? Dhe çfarë parashikojmë të jetë pasoja gjinore e kësaj pandemie? Këto janë disa nga pyetjet që do të diskutohen gjatë panelit online të Martën, 15 Dhjetor, ndërmjet orës 13-14:30 h (CET).

Moderatore

Dr Elena B. Stavrevska është një Oficere Kërkimesh në Qendrën për Gratë, Paqen dhe Sigurinë në Shkollën e Ekonomisë dhe Shkencave Politike të Londrës. Më parë ajo ka punuar si studiuese vizitor në Institutin Kroc për Studime Ndërkombëtare të Paqes, Universiteti i Notre Dame, një bashkëpunëtore post-doktorature në Bard College Berlin dhe një koordinatore dhe studiuese e paketës së punës në projektin e financuar nga BE Kulturat e Qeverisjes dhe Zgjidhja e konflikteve në Evropë dhe Indi në Universitetin e Evropës Qendrore. Hulumtimi i saj ka eksploruar çështje të gjinisë, ndërsektorialitetit dhe ekonomisë politike në shoqëritë e prekura nga konflikti, me një fokus të veçantë në Bosnje dhe Hercegovinë dhe Kolumbi.

Speakers

Dr. Ermira Danaj ka një doktoraturë në shkencat humane dhe shoqërore nga Universiteti i Neuchatel, Zvicër. Që nga viti 2002, ajo është bashkëautor dhe autore e raporteve të ndryshme kërkimore, libra, artikuj dhe kontribute të tjera në lidhje me gjininë dhe studimet feministe me një fokus të veçantë në Shqipëri dhe Ballkan. Interesat e saj kryesore kërkimore përfshijnë ekzaminimin e gjinisë në Shqipërinë komuniste dhe post-komuniste, aktivizmin feminist në vendet post-socialiste, analizën gjinore të migrimit, të VAW dhe DV, të tregut të punës, etj. Aktualisht ajo është një lektor i ftuar në studime feministe dhe një studiues vizitor në ISCTE-IUL në Lisbonë.

Dr. Ana Miškovska Kajevska është një studiuese dhe aktiviste, e lidhur me Departamentin e Shkencave Politike të Universitetit të Amsterdamit. Ajo fitoi atje gradë PhD në Shkencat Sociale dhe një diplomë MSc (cum laude) në Sociologji dhe Studime Gjinore. Disertacioni i saj i doktoratës fitoi Çmimin PhD për Gjininë dhe Politikën e vitit 2015 të Konsorciumit Evropian për Kërkime Politike dhe u botua nën titullin "Aktivizmi Feminist në Luftë: Feministët e Beogradit dhe Zagrebit në vitet 1990" (Routledge, 2017). Libri u nominua për Çmimin Joseph Rothschild 2018 në Nacionalizëm dhe Studime Etnike. Përveç feminizmit, nacionalizmit dhe dhunës së luftës, Miškovska Kajevska është e interesuar në aktivizmin civil, çështjet LGBT, ndërtimin e paqes dhe të drejtat dhe liritë riprodhuese të grave.

Maja Raičević është Drejtore Ekzekutive e Qendrës për të Drejtat e Grave (WRC). Brenda aktiviteteve të Qendrës për të Drejtat e Grave, ajo punon drejtpërdrejt me gratë mbijetuese të dhunës me bazë gjinore dhe diskriminimin, duke mbështetur mbrojtjen e tyre dhe qasjen në drejtësi. Ajo drejton workshope për barazinë gjinore, të drejtat e grave dhe dhunën ndaj grave për OJQ-të, të rinjtë dhe institucionet përkatëse. Ajo ishte autore e raporteve dhe botimeve të shumta mbi të drejtat e grave dhe mori pjesë në përgatitjen e një serie politikash kombëtare në fushën e barazisë gjinore dhe dhunës me bazë gjinore.