Date
E Hënë 11 Janar 2021 deri E Hënë 01 Shkurt 2021

Ky kurs është për të gjithë mësuesit e gjuhës angleze, që mësojnë fëmijët dhe të rinjtë (5–17) në një mjedis online. Eksperienca e mësimdhënies në kontekstin online nuk është kriter, si mësuesit me eksperiencë dhe ata fillestarë në internet do të përfitojnë njëlloj.

Gjatë këtij kursi, ju do të eksploroni të mësuarit online si në teori ashtu edhe në praktikë - si të planifikoni mësime dhe vlerësime të arritshme në internet, si duket siguria në internet dhe si të krijoni marrëdhënie më të mira me fëmijët dhe të rinjtë. Do të keni gjithashtu mundësi të mësoni se si të përfshini dhe angazhoni nxënësit online, si në mjedise sinkrone dhe asinkrone.