Kjo video shpjegon aspektet gramatikës që merren në konsideratë gjatë vlerësimit të të folurit në IELTS, ku përfshihen balancimi i gamës me saktësinë, përdorimi i fjalive komplekse dhe tipi i kohëve që kërkohen për seksione të ndryshme të testimit. Janë ofruar gjithashtu materialet dhe aktivitetet e sugjeruara për të ndihmuar në përmirësimin e aftësive tuaja gramatikore të gjuhës angleze.