Njoftim – Shtyhet afati i aplikimeve për Trajner për Mësimdhënës

British Council Kosova ju njofton se aplikimi për trajner me përvojë në ofrimin e trajnimeve për mësimdhënësit e shkollave fillore e të mesme të ulëta, për Programin “Shkollat e Shekullit 21”, në Kosovë, shtyhet deri me datën 06 janar 2020.

Ju lutem, lexoni dokumentet përcjellëse dhe aplikoni duke dërguar CV-në dhe “Përgjigje në Ftesën për Aplikim” (shtojca 1). Afati i fundit për aplikim është data 06 janar 2020, ora 17:00.

British Council Kosova është në kërkim të trajnerëve me përvojë në ofrimin e trajnimeve për mësimdhënës të shkollave fillore të mesme të ulëta, për Programin “Shkollat e Shekullit 21”. Programi për Ballkanin Perëndimor “Shkollat e Shekullit 21” ka si qëllim integrimin e mendimit kritik, zgjidhjes së problemeve dhe shkathtësive digjitale në shkolla.

Kandidatët e përzgjedhur do të kenë mundësi të kalojnë procesin e validimit për trajnerë i cili realizohet nga British Council. Në rast se kandidati kalon me sukses validimin, ai/ajo do të angazhohet në trajnimin e mësimdhënësve në shkollat e përzgjedhura në Kosovë. Programi planifikon të validojë gjithësej 19 trajnerë për mësimdhënës të shkollave të mesme të ulëta:

15 trajner për trajnimin e mësimdhënësve të shkollave në gjuhën shqipe;

•2 trajner për trajnimin e mësimdhënësve të shkollave në gjuhën boshnjake/ serbe;

•2 trajner per trajnimin e mësimdhënësve të shkollave në gjuhën turke.

Ju lutem, lexoni dokumentet përcjellëse dhe aplikoni duke dërguar CV-të dhe “Përgjigje në Ftesën për Aplikim” (shtojca 1). Afati i fundit për aplikim është data 27 dhjetor 2019, ora 17:00.