Çdo muaj një grup njerëzish do zgjedhi një sërë pyetjesh të cilat do përgjigjen nga Doktori i Aftësive në çështjen e ardhshme.