Ky kurs është për ju nëse ju doni një njohuri rreth edukimit për nevoja të veçanta, strategjitë dhe zgjidhjet të cilat mund të përfitojnë nxënësit me nevoja të veçanta, të promovoni përfshirje dhe të siguroni praktikat më të mira për të gjithë nxënësit.

Ky kurs vetë- qasje me një opsion për të patur portofolin tuaj të vlerësuar, është i përqëndruar tek mësuesit e gjuhës angleze si një subjekt apo mësuesit që japin mësim nëpërmjet gjuhës angleze duke punuar në kontekste të zakonshme të mësimit . Kursi është i përshtatshëm edhe për mësuesit e fillores dhe të shkollës së mesme dhe jo vetëm për specialistët për edukimin për nevojat e veçanta.

Datat e fillimit: Hapur për rregjistrim 
Kohëzgjatja: 33-41 orë për kurs të plotë; 3 orë për njësi individuale për studimin vet
Çmimi: Na kontaktoni

Çdo njësi mund të përfundojë në mënyrë të pavarur nga çdo njësi tjetër. Temat e mbuluara janë:

 • prezantimi 
 • disleksia
 • ADHD
 • dëmtimi vizual/dëgjues/fizik
 • vështirësi në sjelljen sociale dhe emocionale
 • çrregullim të spektrit të autizmit
 • të dhuntuar dhe të talentuar
 • ndikimi multikulturor në vështirësi e mësimit
 • dispraksia
 • vështirësi të të folurit dhe të gjuhës
 • vlerësimi gjithëpërfshirës

Gjej më shumë duke shkarkuar skicën e kursit më poshtë

Vegëza të jashtme