Njoftim – Shtyhet afati i aplikimeve për Trajner për Udhëheqësit e Shkollave

British Council Kosova ju njofton se aplikimi për trajner me përvojë në ofrimin e trajnimeve për udhëheqësit e shkollave fillore e të mesme të ulëta, për Programin “Shkollat e Shekullit 21”, në Kosovë, shtyhet deri me datën 06 janar 2020. 

Ju lutem, lexoni dokumentet përcjellëse dhe aplikoni duke dërguar CV-në dhe “Përgjigje në Ftesën për Aplikim” (shtojca 1). Afati i fundit për aplikim është data 06 janar 2020, ora 17:00.

British Council Kosovë është në kërkim të trajnerëve me përvojë në ofrimin e trajnimeve për udhëheqës  të shkollave fillore të mesme të ulëta, për Programin “Shkollat e Shekullit 21”. Programi për Ballkanin Perëndimor “Shkollat e Shekullit 21” ka si qëllim integrimin e mendimit kritik, zgjidhjes së problemeve dhe shkathtësive digjitale në shkolla.

Kandidatët e përzgjedhur do të kenë mundësi të kalojnë procesin e validimit për trajnerë i cili realizohet nga British Council. Në rast se kandidati kalon me sukses validimin, ai/ajo do të angazhohen në trajnimin e udhëheqësve të shkollave të përzgjedhura, në Kosovë. Programi planifikon të validojë 5 trajnerë për udhëheqës të shkollave:

3 trajner për trajnimin e udhëheqësve të shkollave në gjuhën shqipe;

•2 trajner për trajnimin e udhëheqësve të shkollave në gjuhën boshnjake/serbe;

Ju lutem, lexoni dokumentet përcjellëse dhe aplikoni duke dërguar CV-në dhe “Përgjigje në Ftesën për Aplikim” (shtojca 1). Afati i fundit për aplikim është data 27 dhjetor 2019, ora 17:00.