Fillimi i vitit 2023 u shënua me nisjen e Thirjes së Hapur për Propozime Ref: CC4WBS001OR/2023 në kuadër të projektit Kultura dhe Kreativiteti për Ballkanin Perëndimor, që financohet nga Bashkimi Evropian. Thirja e Hapur ishte e destinuar për organizatat e shoqërisë civile (OSC) dhe institucionet publike nga Shqipëria, Bosnjë dhe Hercegovina, Kosova, Mali i Zi, Maqedonia e Veriut dhe Serbia.

Me qëllim që të mobilizohen dhe lidhen artistët, profesionistët e medias dhe operatorët kulturorë dhe të mundësohen të promovojnë shumëllojshmërinë e shprehjeve kulturore në dhe nga Ballkani Perëndimor, u përzgjodhën projektet vijuese për finanancim me grant

Nën Dritaren Tematike 2 LOT 2 – Creative Gate dhe Arts Discovery Platform

 1. Creative Gate
  Partnerë të implementimit:  Foundation EXIT (SER) dhe Taksirat (MKD)

Me qëllim të nxitjes së rrjetizimit rajonal, bashkëpunimit dhe promovimit për prodhimin dhe qasjen e përmirësuar në fushën kulturore, u përzgjodhën projektet vijuese për finanancim me grant

Nën Dritaren Tematike 3 LOT 2 – Culture and Creativity Learning Labs:

 1. Beyond Stage Mastery
  Partnerë të implementimit: Heartefact Fund (SER), Qendra e Arteve Vizuale Multimedia (KOS) dhe Teatri Kombëtar Eksperimental Kujtim Spahivogli (ALB)

 1. Building Effective Networks through Improved Individuals Performance
  Partnerë të implementimit: Moja Kariera  (MKD) dhe Shoqata e Karikaturistëve ‘’HITHI’’ (KOS)

 1. IAM (Independent Art Movement) – Montenegro Project
  Partnerë të implementimit: Nova galerija vizuelnih umetnosti (SER) dhe Institut za savremenu umjetnost Cetinje (MNE)

 1. Laboratories on Inclusive Design and Accessible Communication
  Partnerë të implementimit:  United Nations Association Albania (UNNA) (ALB) dhe Kosovo Glocal (dba Kosovo 2.0) (KOS)

 1. Shoot your film (comprehensive guide to low-budget filmmaking) 
  Partnerë të implementimit:  Udruženje filmskih radnika u Federaciji Bosne i Hercegovine (BIH), Akademija scenskih umjetnosti Sarajevo, Univerzitet u Sarajevu (BIH) dhe Fakultet dramskih umjetnosti Cetinje, Univerzitet Crne Gore (MNE)

 1. Western Balkans Cultural Heritage Innovation Lab 
  Partnerë të implementimit: Fondacioni Don Branko Sbutega (MNE) dhe Fondacioni SHARE (SER)

Nën Dritaren Tematike 3 LOT 3 – Artistic Co-productions:

 1. Balkan Beats Fusion
  Partnerë të implementimit: Udruženje za socijalni, kulturni i kreativni razvoj “ZORA” (BIH) dhe Udruženje mladih umjetnika Crne Gore (MNE)

 1. BalkanStoryMap
  Partnerë të implementimit: SpaceSyntaKs (KOS) dhe KANA / ko ako ne arkitekt (MNE)

 1. Connecting Dots: Exploring Shared Film Heritage
  Partnerë të implementimit: Dokufest (KOS) dhe Beldocs (SER

 1. Edu Cuts
  Partnerë të implementimit: Združenie za mediumska pismenost Planet M Skopje (MKD), Independent Film Centre Filmart (SER), Udruženje Mladih Umjetnika (BIH), Podgorica Film Festival (MNE) dhe PriFilmFest – Prishtina International Film Festival (KOS)

 1. Expanding Theatre Landscapes
  Partnerë të implementimit: Sarajevski ratni teatar SARTR (BIH), Heartefact Fund (SER) dhe Realstage (BIH)

 1. New Era: Artistic Discourses on Social and Climate Changes
  Partnerë të implementimit: Muzej savremene umjetnosti Republike Srpske (BIH) dhe Muzej savremene umetnosti Vojvodine (SER)

 1. Singing Heroes: From the Margins to Centre Stage
  Partnerë të implementimit: Udruženje “Eutopija” (SER), Udruženje građana “Romski kulturni centar” (SER) dhe Asocijacija mladih Roma “Aksiom” (BIH)

Ne presim me padurim të shohim ndikimin e të gjitha këtyre projekteve në sektorin e kulturës dhe kreativitetit në Ballkanin Perëndimor.