Western Balkans Media for Change, image

Projekti Western Balkans Media for Change ofron mbështetje për mediat dhe gazetarët për t'i ndihmuar ata që të përmirësojnë kapacitetin operacional, qëndrueshmërinë nga aspektibiznesor dhe potencialin inovativ, ndërkohë duke synuarqë profesionistët e medias të prodhojnë përmbajtje më të larmishme, me fakte të vërtetuara dhe me ndjeshmëri gjinore që do të arrijë dhe të zgjerojnë audiencëndhe të angazhojne veçanërisht gratë, të rinjtë, njerëzit e grupmoshës 65+ vjeç dhe komunitetet e tjera të nën-përfaqësuara.

Nëpërmjet skemave tona të granteve, profesionistët e medias nga gjithë Ballkani Perëndimor do të kenë qasjenënjësërë aktivitetesh, duke përfshirë: mentorimin epërshtaturnë bazë të nevojave të përfituesve, programin e ekselencës në gazetari,bashkëpunim lokal dhe rajonal (puna praktike, prodhimipërmbajtjes gazetareske, shkollat verore), mundësitë e rrjetëzimit dhe shkëmbimit të njohurive për media, gazetarë të rinjëdhe gratë që merren me gazetari.

Projekti Western Balkans Media for Change financohet nga Qeveria e Mbretërisë së Bashkuar dhe zbatohet nga British Council në partneritet me Balkan Investigative Reporting Network (BIRN), Thomson Foundation dhe INTRAC (The International NGO Training and Research Centre).

Projekti ka filluar në tetor të vitit 2023 dhe do tëzgjatë deri në mars të vitit 2025.