"Shkollat e shekullit 21" është program arsimi ambicioz tre vjeçar, në vlerë 10 milion funta, i dizajnuar dhe zbatuar nga British Council dhe i financuar nga qeveria e MB-së. 

I realizuar në partneritet me institucionet arsimore përkatëse në secilin vend, programi synon të pajisë me shkathtësi të mendimit kritik dhe zgjidhjes së problemeve një milion nxënës të moshës 10-15 vjeç në Ballkanin Perëndimor.  Krahas mësimit të shkathtësive të mendimit kritik dhe zgjidhjes së problemeve, fëmijët do të mësojnë shkathtësi praktike të programimit dhe do të kenë mundësi t’i praktikojnë shkathtësitë e tyre përmes informatikës fizike.