Si pjesë e programit 'Shkollat e Shekullit 21', ne organizuam një seri uebinaresh që kanë për qëllim të ndihmojnë prindërit dhe mësimdhënësit të kuptojnë më mirë aftësitë që fëmijët zotërojnë në programin tonë, dhe që u japin mësimdhënësve ide të reja se si t'i zbatojnë ato me sukses në klasat e tyre. Këtu mund të shihni regjistrimet e të gjithë uebinareve dhe prezantimeve nga folësit tanë.