Webinar 4

Si pjesë e programit tonë “Shkollat e Shekullit 21”, Këshilli Britanik ka organizuar një seri uebinarësh, të cilët synojnë të ndihmojnë mësuesit dhe prindërit të lidhen me kolegë nga Shqipëria dhe Kosova, dhe të ndajnë përvojën e tyre. 

Më 19 Qershor 2020, Këshilli Britanik ka zhvilluar seancën e parë live (drejtpërdrejt) me temën: "Mësimdhënia e të menduarit kritik dhe zgjidhjes së problemeve në klasë".

Si mësues, shpesh dëgjojmë për rëndësinë e mësimit të aftësive të të menduarit kritik për nxënësit tanë. Sidoqoftë, ato që dëgjojmë më pak, janë teknikat më efikase për mësimin e këtyre aftësive dhe si mësuesit mund t'i zbatojnë ato në klasë - veçanërisht tani që shkollat ​​detyrohen të japin udhëzime virtuale gjatë pandemisë COVID-19.  

  1. Çfarë është mendimi kritik dhe pse është i rëndësishëm në klasë?
  2. Cilat janë disa nga instrumentet që mund të përdorim për të përmirësuar të menduarit kritik në klasë? 
  3. Cilat janë disa nga platformat në internet që mund të përdorim? 
  4. Si mund të na ndihmojnë këto platforma si mësues për të përmirësuar mendimin kritik të nxënësve tanë?

Në seancën e datës 19 Qershor, panelistet tona i janë përgjigjur këtyre dhe shumë pyetjeve të tjera të drejtuara nga pjesëmarrësit.

Bashkohuni me ne në seancat e rradhës.

SHIHNI MË POSHTË UEBINARIN E REGJISTRUAR, MËSONI MË SHUMË RRETH FOLËSEVE DHE SHIHNI MATERIALET SHTESË

Moderatorja Majlinda Mazelliu

Moderatorja Majlinda Mazelliu - Koordinatore Kombëtare për Kosovën për Projektin 'Shkollat e Shekullit 21', British Council Kosovë. Majlinda është përgjegjëse për menaxhimin e të gjitha hapave të zbatimit të Projektit 'Shkollat ​​e Shekullit 21' në Kosovë.

Msc. Irida Sina

Msc. Irida Sina - është Drejtore e Metodologjisë dhe Teknologjisë në të mësuarit në Agjencinë për Sigurimin e Cilësisë në Sektorin e Edukimit Parauniversitar, ajo ka një diplomë Master në Fakultetin e Shkencave të Edukimit në Universitetin e Fribourg në Zvicër, gjithashtu ajo mban Bachelor në Fakultetin e Shkencave të Edukimit, dhe Social Research Applied, Universiteti i Fribourg në Zvicër.

Dr. Elona Mehmeti

Dr. Elona Mehmeti - është Koordinatore në Zyrën e Cilësisë dhe Standardeve në Universitetin Barleti dhe pedagoge me kohë të plotë në Departamentin e Edukimit dhe Formimit Profesional në Universitetin Barleti. Dr Elona Mehmeti ka një përvojë të gjatë në fushën e mësimdhënies në nivelin universitar që nga viti 2006, dhe ka një përvojë po aq të gjatë në fushën e hartimit të kurrikulave, vlerësimit të brendshëm dhe kërkimit shkencor në fushën e arsimit dhe aftësimit në edukim.