Programi "Shkollat e shekullit 21" përveç mësimit të kodimit bazë nga fëmijët, ka për qëllim edhe të arrijë ndikim më të gjerë pozitiv në shoqërinë ku këta fëmijë jetojnë. Në tre vitet e ardhshme me programin tonë do të mbulojmë një milion fëmijë, e ndonëse kjo shifër lë mbresë, akoma më shumë krenarë ndihemi për faktin se fëmijët po përvetësojnë parimet e mendimit kritik dhe zgjidhjes së problemeve, duke i aplikuar ato në situatat e tyre të përditshme. Mësoni më shumë për storiet e suksesit nga shkollat tona. 

In this section