Këshilli Britanik ka hapur thirrjen për ide të politikave për të gjithë studentët e talentuar të cilët ndjekin studimet Bachelor dhe Master në një program të caktuar studimi për të adresuar sfidat që ka sjellur pandemia COVID-19.

Krahas gjetjes së një mundësie për të shkuar në zgjidhjen e disa prej çështjeve më të rëndësishme që bota po përballet sot, kjo sfidë do të shërbejë si një mundësi për krijimin e një rrjeti me studentë të shkëlqyer nga i gjithë vendi dhe për të fituar një kurs online në një nga universitetet në Mbretërinë e Bashkuar.

Çfarë është Gara e studentëve Sfida Covid-19?

Gara e studentëve Sfida Covid-19 është një sfidë e studentëve dedikuar propozim-hartimit të politikave që synojnë të zgjidhin sfidat më problematike të sotme. Pjesëmarrësit e sfidës janë të ftuar të dorëzojnë përmbledhje të politikave në përgjigje të njërës prej sfidave më aktuale (shih më poshtë) deri më 8 Dhjetor 2020. Pesë individët/ekipet më të mira do të kalojnë në finalen online ku do të kenë 3 minuta për të paraqitur idetë e tyre në një panel të përbërë nga politikëbërës, udhëheqës të OJQ-ve dhe përfaqësuesit e donatorëve. Aktiviteti online do të mbahet në gjysmën e dytë të Janarit 2021. 

Pse duhet të marrin pjesë studentët në këtë garë?

Përfitimet e pjesëmarrësve në konkurs përfshijnë, por nuk kufizohen si më poshtë: 

  • mundësi për të përfituar kurse online. Fituesit e vendit të parë do të marrin një kupon prej 1,500GBP për kurse në universitetet në Mbretërinë e Bashkuar, ndërsa fituesit e vendit të dytë do të marrin kupon prej 1.000 GBP
  • propozimi juaj do të botohet në koleksionin online të Këshillit Britanik bashkë me përmbledhjet e politikave të të gjithë finalistëve
  • krijimi i një rrjeti kontaktesh me studentë të tjerë me profile të ndryshme akademike
  • zhvillimi i mendimit kritik, shkathtësive të zgjidhjes së problemeve si dhe komunikimit.

Cilat janë kërkesat e sfidave?

Kërkesat e sfidave përfshijnë tematika të fushave të ndryshme midis të cilave pjesëmarrësit do të duhet të zgjidhin problemin specifik në nivel lokal ose kombëtar, ose në universitete dhe spitale, dhe te provojnë ta zgjidhin atë me anë të propozim-politikave të tyre. Kërkesat për këtë sfidë janë si më poshtë:  

Sfida # 1: Si t'i përgjigjemi dhe të rikuperohemi nga COVID-19 duke forcuar drejtësinë sociale dhe mbrojtjen e më të rrezikuarve?

Pandemia ka ndikuar në mënyrë disproporcionale  në popullatat e margjinalizuara dhe të pafavorizuara. Evidencat në të gjithë botën tregojnë shëndetin shqetësues, psikologjik, social dhe situatën ekonomike të njerëzve nga pakicat etnike, përfshirë romët; njerëzit  e moshuar; të miturit, emigrantët dhe refugjatët; të burgosurit; personat me aftësi të kufizuara; gratë; punëtorët e seksit; përdoruesit e drogës; ata që jetojnë në varfëri, që punojnë në ekonominë informale, ose që u mungon strehimi i qëndrueshëm - duke theksuar vetëm disa. 

Cilat janë mënyrat për të ndihmuar grupet e cënueshme? Si mund t'u ofrohet ndihmë njerëzve që me vështirësi kujdesen per veten, që kanë aftësi të kufizuara ose që nuk kanë asnjë akses për kujdes?  Çfarë masa mund të ndërmerren për të mbrojtur punëtorët në ekonominë informale? Si mund të sigurojmë që të gjithë fëmijët të kenë qasje në mësimin në internet? Si mund të sigurojmë që familjet me të ardhura të ulëta dhe më shumë fëmijë të kenë të ardhura të qëndrueshme? Si mund të sigurojmë mosndërprerjen e kujdesit shëndetësor për pacientët që nuk kanë COVID-19? Si mundet të sigurohet mbështetja psiko-sociale aq e domosdoshme për ata që kanë nevojë?

Sfida # 2: Si të reagojmë dhe të rikuperohemi nga COVID-19 në një mënyrë që ndihmon ndërtimin e qëndrueshmërisë ndaj ndryshimeve klimatike?

Në të njëjtën kohë me pandeminë, jemi duke u përballur me sfida të pashembullta globale të ndryshimit të klimës të evidentuara me rritjen e temperaturave, shkrirjen e akujve, ngrohjen e oqeaneve dhe motin ekstrem.

Si ka ndikuar pandemia në ndryshimin e klimës, por edhe anasjelltas? Cila është mënyra më e mirë për menaxhimin e mbetjeve të një numri të madh të maskave kirurgjikale dhe pajisjeve të tjera mjekësore? Si mund të rimëkëmben ekonomitë tona nga pandemia në një mënyrë që ato të jenë më të gjelbërta, më të pastra, të shëndetshme dhe më të qëndrueshme? Si mund t'i rrisim kapacitetet tona zbutëse dhe adaptuese për të qenë më të mirëpërgatitur për t'iu përgjigjur sfidave të ndryshimit të klimës? A ka masa që mund t’u imponohen bizneseve, institucioneve publike dhe familjeve private për të shpëtuar mjedisin tone?

Kush ka të drejtë të marrë pjesë në këtë garë?

Të gjithë studentët që aktualisht janë regjistruar në një program bachelor ose master në të gjitha Universitetet në Kosovë (publike dhe private). Studentët duhet të jenë të moshës midis 18-30 vjeç nga afati origjinal i dorëzimit (08 Dhjetor 2020).

A është gara për individë apo skuadra?

Konkursi është i hapur për individë dhe ekipe deri në 3 anëtarë. Aplikimet individuale dhe ato ekipore do të trajtohen në mënyrë të barabartë, e gjithashtu edhe aplikacionet nga aplikantët nga një fushë e studimit si dhe fusha të ndryshme të studimit (të cilët ne i inkurajojmë).

Si të aplikoni?

Studioni me kujdes udhëzimet e hollësishme për aplikim, si dhe udhëzimet për  të shkruar përmbledhje të politikave dhe na dërgoni aplikimin tuaj, së bashku më të dhënat bazike për anëtarët e  ekipit tuaj, deri me 8 Dhjetor në diellza.rizvanolli@britishcouncil.org.

Cilat janë datat kryesore në këtë proces?

  1. Aplikimi është deri me 8 Dhjetor 2020.
  2. Ne do të përzgjedhim pesë përmbledhjet më frymëzuese deri me 10 Janar 2021.
  3. Përgatitjet e finales së madhe do të bëhen në Janar 2021.
  4. Finalistët do të paraqesin idetë e tyre në një prezantim prej 3 minutash para anëtarëve  të jurisë në eventin online në Janar, 2021.
  5. Ne do të publikojmë në internet koleksionin e të gjitha përmbledhjeve të politikave të finalistëve në Shkurt 2021.

Sfida e Politikave të Studentëve COVID-19 është pjesë e Programit të Angazhimit Shkencor në Ballkanin Perëndimor (SEP), financuar dhe zbatuar nga Këshilli Britanik.