Si një ngjarje kryesore përgatitore për Samitin e Ballkanit Perëndimor që po afrohet në Londër, i planifikuar për në Korrik 2018, dhe në mbështetje të axhendës sonë për ndërtimin e shoqërive më të forta, British Council në bashkëpunim me Zyrën Rajonale për Bashkëpunim Rinor (RYCO) organizoi Konferencën Rinore të Ballkanit Perëndimor në Prishtinë më 26 dhe 27 Mars 2018. Në konferencë, aktivistë nga organizatat e orientuara për të rinjtë nga rajoni rekomanduan një sërë politikash dhe mesazhe që do t'u paraqiten qeverive të Ballkanit Perëndimor.

Konferenca u përqendrua në atë se si të mbështesi organizatat rinore dhe të rinjtë në rajonin e Ballkanit Perëndimor. Ajo ofroi një mundësi për të shkëmbyer praktikat më të mira dhe reflektimet mbi politikat e rinisë, me theks të veçantë në diskutimin e përbashkët se si të sigurojnë që qytetarët e rinj nga rajoni po kontribuojnë në Proçesin e Berlinit si hartues të politikave dhe vëzhguesve si dhe si përfitues. 

Në mesin e 26 prezantuesve të konferencës ishin edhe Ambasadori i Mbretërisë së Bashkuar në Prishtinë, Ruairi O'Connell, Zëvendës Drejtor i Departamentit të Punëve të Jashtme dhe Komonuelthit, Departamenti i Ballkanit Perëndimor, Peter Bainbridge dhe Sekretari i Përgjithshëm i RYCO, Ɖuro Blanuša.

Pothuajse 100 pjesëmarrës të konferencës u bashkuan nga përfaqësues të organizatave dhe iniciativave rajonale, si dhe nga partnerët kryesorë të zhvillimit ndërkombëtar që punojnë me dhe për të rinjtë në rajon. Së bashku, ata rekomanduan politika dhe mesazhe për qeveritë e Ballkanit Perëndimor, të cilat i japin zë rinisë, përfshijnë hulumtimet më të fundit mbi politikat dhe pjesëmarrjen e të rinjve dhe nxisin një mirëkuptim të përbashkët për adresimin e sfidave dhe prioriteteve kryesore së bashku. Platforma e zhvilluar mbyll hendekun midis politikës dhe praktikës dhe do të sigurojë që ekzistojnë mekanizma efektivë për të dëgjuar zërat e të rinjve përgjatë rrugës.

Clare Sears, drejtoresha e British Council e Ballkanit Perëndimor, tha gjatë proçesit se organizata ishte: "E lumtur për të siguruar këtë platformë për shumë zëra të rinj në rajon për të kontribuar në Samitin e Ballkanit Perëndimor në Londër".
Ambasadori O'Connell theksoi se: "Të rinjtë janë forca për ndryshim dhe ata duhet të kenë një zë të fortë në debatet e politikave në Ballkanin Perëndimor. Mbretëria e Bashkuar është krenare për të pritur Samitin e Ballkanit Perëndimor në Londër në Korrik. Konferenca e Rinisë  këtë javë shënon kulmin e projektit të Qytetarëve Aktivë të British Council, i cili u jep mundësi të rinjve të paraqesin rekomandimet e tyre në Samit.
Sekretari i Përgjithshëm i RYCO, Blanuša, vuri në dukje se: "Si një nga rezultatet më të prekshme të Proçesit të Berlinit, RYCO është sot një platformë plotësisht funksionale për bashkëpunimin e të rinjve dhe për proçeset e bashkërendimit në rajon. Ajo sjell perspektiva të reja pozitive për qytetarët e saj, veçanërisht për të rinjtë".