Four people sitting round a circular table with a notes and laptops. One woman looks on while the another woman points to her notes.

Përmes programit Media for All, trembëdhjetë gazetarë nga Ballkani Perëndimor (Shqipëri, Bosnje dhe Hercegovinë, Kosovë, Mal i Zi, Maqedoni e Veriut dhe Serbi) mund të merrnin pjesë në të. Ata u bashkuan me kolegët nga Rumania, Turqia, Bullgaria, Republika Çeke, Polonia, Moldavia, Greqia dhe Kroacia për të mësuar shkathtësi dhe teknika të reja investigative dhe për të punuar në raporte konkrete të investigimit. 

Këtë vit BIRN bashkëpunoi me Lighthouse Reports, një organizatë jo fitimprurëse e shpërblyer me çmime, e vendosur në Holandë, që drejton investigime komplekse në vende të ndryshme. Ajo kombinon metodat tradicionale të gazetarisë me teknika në zhvillim si shkenca e të dhënave dhe teknika investigative të të dhënave me burim të hapur.

Për herë të parë këtë verë, pjesëmarrësit kishin mundësinë të zgjedhin një nga katër temat: Armët, Mbikëqyrja, Bujqësia dhe Mbeturinat. Gjatë javës, ata punuan në katër ekipe, udhëhequr nga trajnerët nga BIRN dhe Lighthouse Reports, për të investiguar shtigjet e mundshme investigative dhe për të krijuar storie ndër-kufitare.

Qëllimi i Shkollës verore nuk ishte vetëm mësimi i shkathtësive të reja, por edhe ofrimi i mundësisë për pjesëmarrësit që të aplikojnë ato që mësojnë duke zhvilluar raporte bazuar në një nga temat e kursit.  Duke punuar së bashku në ekipe, ata kanë zhvilluar rrjete të reja, kanë ndarë shkathtësitë dhe përvojat e tyre dhe do të krijojnë storie investigative ndër-kufitare.

British Council është duke punuar në partneritet me Thomson Foundation, BIRN dhe INTRAC në programin Media for All, të financuar nga Qeveria e MB-së.

Çfarë vlerësuan pjesëmarrësit nga kjo përvojë? 

Më poshtë mund të lexoni se çfarë kanë thënë disa nga pjesëmarrësit e shkollës verore të Media for All lidhur me përvojën e tyre:

Man with arms folded

Besnik B

"Ky trajnim është mundësi shumë e mirë për të punuar në një investigim bashkë me disa gazetarë nga vende të ndryshme të Ballkanit. Ky trajnim na ka mundësuar të njihemi me njëri-tjetrin dhe ta vazhdojmë këtë bashkëpunim në të ardhmen, duke kryer kërkime të ndryshme së bashku, si dhe duke e ndihmuar njëri-tjetrin për qasje sa më të lehtë që të jetë e mundur në informacione të ndryshme."

Man with hands in pockets

Dalio S

"Më duket shumë interesante që po bashkëpunojmë dhe po përfitojmë përvoja në teknika të ndryshme investigative dhe po i përdorim ato në krijimin e storieve tona. Është me rëndësi që më shumë gazetarë nga rajoni i Ballkanit të marrin pjesë në programe të tilla sepse kjo e përmirëson skenën e medieve, e cila nuk është aq e mirë siç duhet të jetë nëse ato duan të bëhen shoqëri vërtetë demokratike."

Woman standing in front of a building

Erisa K

"Kam fituar njohuri të reja për mbledhjen dhe përpunimin e të dhënave, se si ta gjej informacionin e duhur online, të përdor hartat dhe imazherinë satelitore dhe ta kategorizoj informacionin në formate të strukturuara dhe lehtë të përdorshme. Gazetaria, nuk mund të mbetet e izoluar vetëm brenda kufijve të atij vendi, duke marrë parasysh se shumë storie, çështje në të cilat ne punojmë kanë shumë të përbashkëta në kuptimin e problemeve dhe mënyrës se si funksionon shoqëria jonë."

 

Woman sitting at desk facing camera

Katerina T

"Kjo është hera e dytë që marr pjesë në Shkollën verore të BIRN. Nuk gënjej aspak kur them se karriera ime ndryshoi krejtësisht pas kësaj. 7 ditë investigmi intensiv, duke analizuar dhe duke menduar vetëm për një çështje të vetme...këtë nuk mund ta kesh në tavolinën tënde të punës. Pres të përdor të gjitha shkathtësitë e fituara në punën e përditshme. Është fat i madh të gjesh mënyrën të jesh i pari dhe të jesh ndryshe, dhe pas këtij programi jam e sigurt se do të jemi më mirë."

 

Man in purple shirt

Stefan M

"Është hera e parë që kam punuar kësisoj - ballë-për-ballë me kolegë nga vendet e tjera.  në njëfarë mënyre ne praktikisht kemi një redaksi të vogël multinacionale që ka rastin të mbulojë një zonë shumë më të gjerë. Ndoshta më e rëndësishmja, lidhjet mes gazetarëve mbesin dhe,  këto lidhje dhe kontakte që mund të jenë domethënëse për ne gjatë një punë në të ardhmen mbesin."