Të rinjtë që punojnë në media kanë nevojë për mbështetje në të gjitha aspektet. Kështu, e pashë pjesëmarrjen në projektin Media for All si një mundësi të shkëlqyer për ekipin tim dhe veten time si shkrimtare dhe redaktore që sapo kam filluar karrierën time. Si redaksi për të rinjtë, ne përpiqemi të përmirësojmë punën tonë çdo ditë dhe programi Media for All na dha një mundësi për të mësuar shumë dhe për të fituar përvojë. Duke qenë se këto kontakte kanë gjithmonë shansin të zhvillohen në miqësi pas projektit, ideja që ofron bashkëpunim me media dhe organizata nga rajoni zë një vend të veçantë në zemrën time.

Kam marrë mbështetje në të gjitha aspektet e programit - gjë që konfirmon gjithëpërfshirjen e tij. Për mua, si një e re që jam në profesionin e medias dhe punoj në një media lokale rinore, është thelbësore të fitoj përvojë jashtë komunitetit tim dhe të fitoj njohuri për mënyra të tjera të punës. Kjo jo vetëm që më zgjeron horizontet, por edhe më frymëzon dhe motivon. Së bashku me përmirësimin e njohurive të mia teorike dhe kryerjen e punës praktike, ndjeva gjithashtu mbështetjen dhe besimin e gjithë ekipit të Media for All tek ne. Mbështetja e tyre është gjithashtu një faktor që ka ndikim në rezultatin përfundimtar. Përveç trajnerëve, mentorëve, lektorëve dhe koordinatorëve, edhe kolegë nga ekipe të tjera kanë ofruar mbështetje për njëri-tjetrin dhe kam besim se kjo mbështetje do të vazhdojë edhe në punën tonë të ardhshme.

Aktivitetet e programit Media for All  fuqizuan të gjithë ekipin tim, pavarësisht se cili prej nesh mori pjesë në to. Ne punojmë si një ekip që mëson nga njëri-tjetri, prandaj të gjithë kemi përfituar të paktën një pjesë të njohurive nga ky program.Ekipi i Radio Active Zenica dhe redaksia janë forcuar në çdo mënyrë si rezultat i Media for All.

Gjithashtu, kur bëhet fjalë për zhvillimin tim personal, aktivitetet e këtij programi kanë sjellë vetëbesim më të madh në punë, zhvillim të aftësive të reja dhe aplikim të njohurive. Në linjën time të punës jam përballur me sfida të ndryshme, disa prej të cilave i kam krijuar për vete, por kam mundur t’i kapërcej me ndihmën e ekipit të Media for All.

Mendoj se është e vështirë të veçohet një aspekt i programit si më i vlefshmi, sepse në çdo aktivitet ka diçka që e plotëson punën e mediave dhe redaksive pjesëmarrëse. Ashtu si në vrojtimet e mia të mëparshme, më duhet të theksoj njohuritë e ofruara për pjesëmarrësit nga profesionistë me përvojë. Pavarësisht se sa mirë e njohim punën tonë si gazetarë, ne vazhdimisht kemi nevojë për përmirësim dhe kjo shpesh ndryshon me trendet. Mendoj se të gjithë do t’i konsiderojnë njohuritë dhe ekspertizën që ofron ky program si mjaft të dobishme në profesionin tonë.

Në Bosnje e Hercegovinë, arsimi joformal është shumë i rëndësishëm për punë cilësore. Në një fushë si gazetaria, njohuritë nuk mund të fitohen vetëm me studime teorike. Për shkak të kësaj, është e rëndësishme se nga kush mësojmë dhe punën e kujt e analizojmë me synimin për të krijuar përmbajtje me cilësi të lartë për mediat tona. Nëpërmjet këtij programi, të rinjtë kanë qasje në modele të mira të cilat ata mund t’i marrin si shembull për t’i ndjekur dhe për të mësuar prej tyre. Ajo që është ende e rëndësishme për të rinjtë sot është atmosfera në të cilën ata punojnë, dhe përmes programit Media for All ata e fitojnë këtë, së bashku me të gjitha njohuritë, një atmosferë të relaksuar për punë dhe liri – pa ndikim në zgjedhjen e temave dhe politikës redaktuese. Gjithashtu, diçka që fitohet ndër vite janë kontaktet, dhe me pjesëmarrjen në këtë program të rinjtë patën shumë mundësi për rrjetëzim.