A young woman and man sitting at a table looking at a laptop. The man is wearing a hooded top.

Pikat e medieve pranojnë mjaft kërkesa nga të rinjtë që duan ta kryejnë praktikën, por ato nuk janë programe të strukturuara apo formale. Partneri ynë, BIRN, ka krijuar një program trajnimi katërmujor për dymbëdhjetë praktikantë.

Për t’ju përgjigjur, ne i ftuam studentët, të diplomuarit dhe gazetarët e rinj nga Shqipëria, Bosnja dhe Hercegovina, Kosova, Mali i Zi, Maqedonia e Veriut dhe Serbia të aplikojnë për raundin e parë të programit katërmujor të praktikës. Pas një seti të sesioneve dyjavore të trajnimit me një gazetar/e me përvojë, që u mësoi të trajnuarve një sërë shkathtësish dhe teknikash që u duhen për të punuar në një pikë medie të angazhuar, ata u njohën me mentorët e tyre. 

Të trajnuarit u bënë anëtarë stafi me kohë të plotë të pikës së përzgjedhur të medies dhe u mbështetën nga anëtarë të lartë të ekipit të secilës pikë të medias. Gjatë programit, të trajnuarit mësuan shkathtësitë praktike por edhe patën rastin të shkruajnë dhe të nxjerrin mbi 300 artikuj.