Dushanka Dushka Pejoviq është gazetare për më shumë se 20 vjet dhe aktualisht është redaktore - gazetare në Radio Televizionin e Malit të Zi. Për shumë vite ajo ka punuar për organizatat ndërkombëtare si eksperte, konsulente, studiuese, trainuese dhe analiste në fushat e medias dhe komunikimit, barazisë gjinore, qasjes pjesëmarrëse.

Na tregoni më shumë për rolin tuaj si mentoruese në Programin e Mentorimit për Gratë në Media në Ballkanin Perëndimor?

Unë kam qenë dy herë mentoruese në një program mentorimi për Gratë në media në Ballkanin Perëndimor. Kam punuar dhe jam shoqëruar me 5 të mentoruara nga Bosnja dhe Hercegovina, Maqedonia e Veriut dhe Serbia. Është një nga eksperiencat më të bukura të jetës sime! Me gjithë vështirësitë, jeta është e bukur kur ke mundësi t’i ndihmosh të rinjtë, t’i fuqizosh, t’i mbështesësh dhe kur i shikon së bashku rezultatet e atyre proceseve. Në këto rrethana, nuk është e lehtë të ndjekësh gazetarinë dhe programi i mentorimit i shtyn përpara gazetaret e reja që të përballen më lehtë me sfidat, të kapërcejnë vështirësitë dhe të fitojnë njohuri shtesë. Mentorimi është një mënyrë jetese, një përkushtim për të qenë aty për njerëzit e tjerë dhe për të mësuar nga të tjerët vetë - për t’i kuptuar ata, për të ndihmuar, për të respektuar nevojat e të tjerëve dhe për të krijuar një forcë të përbashkët për të ndryshuar gjërat për mirë! Nëpërmjet mbështetjes dhe fuqizimit, mentorimi ju mundëson të mos dorëzoheni, por të ecni gjithmonë përpara me shumë vullnet dhe energji.

Ju lutemi përshkruani shkurt marrëdhënien me të mentoruarën tuaj.

Një marrëdhënie me një të mentoruar është gjithmonë një marrëdhënie miqësie, besimi dhe një dëshirë e përbashkët për të përparuar në çdo kuptim. Njohja e njerëzve të tjerë nëpërmjet të të kuptuarit të pikave të forta, të dobëta, mundësive dhe përpjekjeve të tyre, si dhe duke punuar së bashku për të arritur qëllimet e tyre, është njëkohësisht një vetë-reflektim i vetes dhe një vështrim i thellë se çfarë jemi dhe çfarë mund të bëjmë. Lidhja e dy njerëzve që zhvillojnë njëri-tjetrin është një pasuri e madhe e marrëdhënieve tona. Mendoj se të mentoruarat e mia kanë besim tek unë, se së bashku ne kërkojmë zgjidhje, mësojmë, ndërtojmë motivim, kapërcejmë problemet, qeshim së bashku dhe pa hezitim flasim për jetën, si dhe situatat dhe sfidat profesionale. Jam munduar të mos jap këshilla paraprakisht, por ta shikojmë situatën së bashku dhe të gjejmë një zgjidhje. Ne hapëm shumë dyer së bashku dhe kërkuam shtigjet e duhura në udhëkryqe. Së bashku mësuam besimin te vetja, normat etike dhe vlerat e vërteta dhe si të ecim përpara gjithmonë pas sfidës.

Ju lutemi përshkruani shkurtimisht suksesin e arritur në një çift mentorimi.

Mendoj se suksesi më i madh në mentorim është se kemi arritur të mbështesim dhe inkurajojmë gazetaret e reja që me guxim të vazhdojnë punën dhe jetën e tyre, pavarësisht vështirësive të shumta që hasin. Rezultatet konkrete janë shumë më tepër vetëbesim, motivim, përmirësim i aftësive gazetareske dhe mbi të gjitha raportimi me ndjeshmëri gjinore në fusha të ndryshme, si dhe fuqizimi për zgjidhjen e shumë situatave problematike. Kur një e mentoruar beson në veten dhe aftësitë e saj, kur është e gatshme të mësojë dhe të përvetësojë njohuri të reja, të përballet me sfida, të ecë përpara dhe të dijë se ka mbështetje dhe ndihmë në këtë, ne e dimë se kemi arritur sukses të ndërsjellë. Si mentoruese, gjithashtu mësova durimin, dëgjimin dhe kuptimin më të mirë të të tjerëve, zbulimin e dobësive të mia dhe mësimin nga e mentoruara. Ishte një marrëdhënie frymëzuese në të cilën ne të dyja u rritëm profesionalisht dhe në mënyrë njerëzore, dhe të cilën e vazhdojmë pasi të ketë përfunduar procesi i mentorimit.

A keni dalë me ide të reja, keni nisur aktivitete të reja, bashkëpunime dhe/ose projekte, apo keni ndërmend t’i filloni ato, si rezultat i rrjetëzimit me njerëzit e mbledhur rreth programit tonë?

Nëpërmjet procesit të mentorimit, është krijuar nevoja për të bashkëpunuar me të tjerët, për të bashkuar dhe krijuar rrjete që do të bashkojnë gazetaret në përpjekje për të përmirësuar pozitën e tyre, për të luftuar kundër dhunës me bazë gjinore dhe për të përfituar njohuri të reja. Procesi i mentorimit forcoi përpjekjet e mia për të formuar një rrjet të gazetareve në Mal të Zi dhe përpjekjet që të organizoj mentorim për gazetaret e reja. Falë Këshillit Britanik dhe mentorimit, ne jemi aktualisht në procesin e krijimit të një Rrjeti të Gazetareve në Mal të Zi.

A janë përmbushur pritshmëritë tuaja nga programi i mentorimit?

Pritshmëritë e mia nga programi i mentorimit u tejkaluan, ndër të tjera, falë mentoreve të mrekullueshme të larta Dragana dhe Adna. Për mua është një mënyrë jetese dhe një mënyrë për të dhënë një pjesë të vetes, njohurive dhe përvojës sime brezave të rinj, por edhe për të mësuar shumë prej tyre. Mentorimi është qëllimi, përkushtimi, frymëzimi, emocioni, mençuria, vetëmohimi, energjia e mirë dhe optimizmi që ne jemi të plotë vetëm kur ndajmë dhe u japim të tjerëve.